Logopedia w Tomaszowie Mazowieckim +48 507 079 772

Oferujemy usługi logopedyczne refundowane przez NFZ. Nasze zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Nasi specjaliści zajmują się likwidowaniem zaburzeń mowy oraz trudnościami w komunikacji interpersonalnej. Dostosowujemy terapię do nieprawidłowości pojawiających się u naszych pacjentów oraz wieku, w jakim się znajdują. Czas trwania zajęć uzależniony jest od postępów oraz skali problemu, który dotyka naszych podopiecznych. Zależy nam na uczuleniu pacjentów na systematyczność i regularność wykonywanych ćwiczeń.

Zasady pracy logopedycznej z pacjentem

Rozpoznawanie zaburzeń logopedycznych rozpoczynamy od postawienia właściwej diagnozy. W tym wypadku konieczny jest szczegółowy wywiad z pacjentem lub w przypadku dzieci, z rodzicami. Pierwsza konsultacja pozwala oszacować zakres nieprawidłowości, ich skalę, a także sprawność narządów artykulacyjnych. Nasi specjaliści poznają również, w jaki sposób pacjenci rozumieją wydawane polecenia oraz, co prowadzi do trudności komunikacyjnych. Powstały w ten sposób obraz zaburzenia ułatwi podjęcie właściwych działań terapeutycznych.

ćwiczenie mowy